Arbor

Perokresby stromů. Detail listu nebo větévky připomíná často zmenšeninu celého stromu.

Recent posts
Archiv